Hem
Om mig
Priser
Kontakt
KBT
Vill du förändra något i ditt liv? Är du stressad eller orolig? Befinner du dig i någon form av livskris? Har du problem i relationen med anhöriga eller andra? Upplever du att ditt handlande ibland försätter dig i besvärliga situationer? Har du "fastnat" i ett destruktivt beteende? Har det inträffat något du behöver bearbeta?

All rights reserved to Mariannes taktila massage och samtalsterapi
Telefonnummer: 070-735 51 61 Mail: info@enestromstaktilaochkbt.se
Känner du igen dig i något av detta kan KBT, kognitiv beteendeterapi passa dig. Vi börjar med att gå igen om och identifiera det/de problem du vill ha hjälp med. Tillsammans sätter vi sedan upp mål för terapin. Vi utgår ifrån konkreta situationer här och nu. Vi undersöker våra tankar, känslor och handlingar samt hur de samverkar. På det sättet blir vi medvetna om destruktiva mönster och mindre ändamålsenliga sätt att agera. Vi hittar alternativa förhållningssätt och skaffar oss "verktyg" som gör oss rustade att hantera vårt liv på ett annat sätt än tidigare.
Vi upptäcker att vi har makt att styra vårt mående i mycket högre grad än vad vi kanske tror.

Redan från det att vi föds ser vi till att knyta an till de som tar hand om oss på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för närhet och överlevnad. Det anknytningsmönster som så småningom bildas påverkar oss även som vuxna och kan ibland hindra oss på olika sätt. Genom nya tankemönster och strategier kan vi förändra dysfunktionella/icke hjälpsamma beteenden.

Jag är även utbildad i takti-pro. Besök gärna min hemsida för mer information:
VÄLKOMMEN TILL MARIANNES KBT
www.enestromstaktilaochkbt.se