Hem
Om mig
Priser
Kontakt
KBT
Vill du förändra något i ditt liv? Är du stressad eller orolig? Befinner du dig i någon form av livskris? Har du problem i relationen med anhöriga eller andra? Upplever du att ditt handlande ibland försätter dig i besvärliga situationer? Har du "fastnat" i ett destruktivt beteende? Har det inträffat något du behöver bearbeta?

All rights reserved to Mariannes taktila massage och samtalsterapi
Telefonnummer: 070-735 51 61 Mail: info@enestromstaktilaochkbt.se
Känner du igen dig i något av detta kan KBT, kognitiv beteendeterapi passa dig. Vi börjar med att gå igen om och identifiera det/de problem du vill ha hjälp med. Tillsammans sätter vi sedan upp mål för terapin. Vi utgår ifrån konkreta situationer här och nu. Vi undersöker våra tankar, känslor och handlingar samt hur de samverkar. På det sättet blir vi medvetna om destruktiva mönster och mindre ändamålsenliga sätt att agera. Vi hittar alternativa förhållningssätt och skaffar oss "verktyg" som gör oss rustade att hantera vårt liv på ett annat sätt än tidigare.
Vi upptäcker att vi har makt att styra vårt mående i mycket högre grad än vad vi kanske tror.

Redan från det att vi föds ser vi till att knyta an till de som tar hand om oss på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för närhet och överlevnad. Det anknytningsmönster som så småningom bildas påverkar oss även som vuxna och kan ibland hindra oss på olika sätt. Genom nya tankemönster och strategier kan vi förändra dysfunktionella/icke hjälpsamma beteenden.


VÄLKOMMEN TILL MARIANNES KBT
Jag är även utbildad i takti-pro. Besök gärna min hemsida för mer information:
www.enestromstaktilaochkbt.se
SUGGESTIONSTERAPI
Suggestionsterapi bygger på att upprepa positiva budskap till det undermedvetna. Genom att upprepa positiva budskap kan du byta negativa tankar mot positiva tankar.
Suggestionsterapi kan vara lämplig att använda när man vill sluta röka, gå ner i vikt, bli av med vissa fobier m m.

Suggestionsterapi kan hjälpa dig att förändra uppfattningen om dig själv, eller komma tillrätta med dåliga vanor. En suggestion kan beskrivas som realiserandet av en idé. Det finns en idé som ska realiseras, vilket sker genom det undermedvetna. Det undermedvetna realiserar själva idén.

Det är viktigt att poängtera att personen som blir suggererad själv måste vilja ta emot suggestionen. Det går således inte att suggerera människor till att göra saker mot deras vilja. Inom suggestionsterapi använder man suggestioner som är bra för och stärker klienten och skulle klienten mot förmodan erhålla en suggestion hen inte accepterar så rotar sig denna inte i det undermedvetna - utan väljs helt enkelt bort av personen.